Bản tin thời sự 19h45' ngày 28/05/2020

.
Thời sự truyền hình: 28/05/2020 22:10
.
.

Bản tin thời sự 19h45' ngày 28/05/2020

.
.
.
.