Bản tin thời sự 19h45', ngày 25/5/2020

.
Thời sự truyền hình: 25/05/2020 21:35
.
.

Bản tin thời sự 19h45' ngày 25/5/2020

.
.
.
.