Bản tin thời sự 19h45', ngày 2/5/2020

.
Thời sự truyền hình: 02/05/2020 22:13
.
.

Bản tin thời sự 19h45', ngày 02/5/2020

.
.
.
.