Bản tin thời sự 19h45' ngày 24/5/2020

.
Thời sự truyền hình: 24/05/2020 22:36
.
.

Bản tin thời sự 19h45' ngày 24/5/2020

.
.
.
.