Bản tin thời sự 19h45', ngày 19/5/2020

.
Thời sự truyền hình: 19/05/2020 23:38
.
.

Bản tin thời sự 19h45', ngày 19/5/2020

.
.
.
.