Bản tin thời sự 19h45', ngày 18/5/2020

.
Thời sự truyền hình: 18/05/2020 20:15
.
.

Bản tin thời sự 19h45', ngày 18/5/2020

.
.
.
.