Bản tin thời sự 19h45', ngày 17/5/2020

.
Thời sự truyền hình: 17/05/2020 20:36
.
.

Bản tin thời sự 19h45' ngày 17/5/2020

.
.
.
.