Bản tin thời sự 19h45', ngày 16/5/2020

.
Thời sự truyền hình: 16/05/2020 20:31
.
.

Bản tin thời sự 19h45' ngày 16/5/2020

.
.
.
.