Bản tin thời sự 19h45' ngày 15/5/2020

.
Thời sự truyền hình: 15/05/2020 21:59
.
.

Bản tin thời sự 19h45' ngày 15/05/2020

.
.
.
.