Bản tin thời sự 19h45', ngày 1/5/2020

.
Thời sự truyền hình: 01/05/2020 21:03
.
.

Bản tin thời sự 19h45' ngày 01/5/2020

.
.
.
.