Bản tin thời sự 19h45' ngày 13/5/2020

.
Thời sự truyền hình: 13/05/2020 20:24
.
.

Bản tin thời sự 19h45' ngày 13/5/2020

 

.
.
.
.