Bản tin thời sự 19h45' ngày 10/05/2020

.
Thời sự truyền hình: 10/05/2020 21:19
.
.
Bản tin thời sự ngày 10/05/2020 của Trung tâm Truyền thông Quảng Ninh
.
.
.
.