Bản tin thời sự 19h45' ngày 09/5/2020

.
Thời sự truyền hình: 09/05/2020 20:38
.
.

Bản tin thời sự 19h45' ngày 09/5/2020

.
.
.
.