Bản tin thời sự 19h45' ngày 04/5/2020

.
Thời sự truyền hình: 04/05/2020 20:58
.
.

Bản tin thời sự 19h45' ngày 04/5/2020

.
.
.
.