Bản tin thời sự 19h45' ngày 30/04/2020

.
Thời sự truyền hình: 30/04/2020 21:44
.
.

Bản tin thời sự 19h45' ngày 30/04/2020

.
.
.
.