Bản tin thời sự 19h45', ngày 28/4/2020

.
Thời sự truyền hình: 28/04/2020 21:52
.
.

Bản tin thời sự 19h45', ngày 28/4/2020

 
.
.
.
.