Bản tin thời sự 19h45', ngày 27/4/2020

.
Thời sự truyền hình: 27/04/2020 20:46
.
.

Bản tin thời sự 19h45' ngày 27/4/2020

.
.
.
.