Bản tin thời sự 19h45', ngày 25/4/2020

.
Thời sự truyền hình: 25/04/2020 20:28
.
.

Bản tin thời sự 19h45', ngày 25/4/2020

.
.
.
.