Bản tin thời sự 19h45', ngày 24/4/2020

.
Thời sự truyền hình: 24/04/2020 21:16
.
.

Bản tin thời sự 19h45', ngày 24/4/2020

.
.
.
.