Bản tin thời sự 19h45' ngày 23/04/2020

.
Thời sự truyền hình: 23/04/2020 20:36
.
.

Bản tin thời sự ngày 23/04/2020 Trung tâm Truyền thông Quảng Ninh

.
.
.
.