Bản tin thời sự 19h45', ngày 21/4/2020

.
Thời sự truyền hình: 21/04/2020 20:13
.
.

Bản tin thời sự 19h45' ngày 21/04/2020

.
.
.
.