Bản tin thời sự 19h45' ngày 19/04/2020

.
Thời sự truyền hình: 19/04/2020 20:14
.
.

Bản tin thời sự 19h45' ngày 19/04/2020

 

.
.
.
.