Bản tin thời sự 19h45' ngày 18/04/2020

.
Thời sự truyền hình: 18/04/2020 20:25
.
.

Bản tin thời sự 19h45' ngày 18/04/2020

 

.
.
.
.