Bản tin thời sự 19h45' ngày 17/04/2020

.
Thời sự truyền hình: 17/04/2020 20:18
.
.

Bản tin thời sự 19h45' ngày 17/04/2020

.
.
.
.