Bản tin thời sự 19h45', ngày 15/4/2020

.
Thời sự truyền hình: 15/04/2020 21:51
.
.

Bản tin thời sự 19h45' ngày 15/04/2020

.
.
.
.