Bản tin thời sự 19h45', ngày 8/3/2020

.
Thời sự truyền hình: 08/03/2020 20:36
.
.

Bản tin thời sự 19h45', ngày 8/3/2020

.
.
.
.