Bản tin thời sự 19h45', ngày 6/3/2020

.
Thời sự truyền hình: 06/03/2020 20:59
.
.

Bản tin thời sự 19h45' ngày 06/03/2020

.
.
.
.