Bản tin thời sự 19h45', ngày 2/3/2020

.
Thời sự truyền hình: 02/03/2020 21:37
.
.

Bản tin thời sự 19h45', ngày 2/3/2020

.
.
.
.