Bản tin thời sự 19h45' ngày 23/03/2020

.
Thời sự truyền hình: 23/03/2020 21:13
.
.

Bản tin thời sự 19h45' ngày 23/03/2020

.
.
.
.