Bản tin thời sự 19h45' ngày 20/03/2020

.
Thời sự truyền hình: 20/03/2020 20:19
.
.

Bản tin thời sự 19h45' ngày 20/03/2020

.
.
.
.