Bản tin thời sự 19h45' ngày 19/03/2020

.
Thời sự truyền hình: 19/03/2020 20:39
.
.

Bản tin thời sự ngày 19/03/2020 Trung tâm Truyền thông Quảng Ninh

.
.
.
.