Bản tin thời sự 19h45', ngày 18/3/2020

.
Thời sự truyền hình: 18/03/2020 21:11
.
.

Bản tin thời sự 19h45' ngày 18/03/2020

 

.
.
.
.