Bản tin thời sự 19h45', ngày 17/3/2020

.
Thời sự truyền hình: 17/03/2020 20:41
.
.

Bản tin thời sự 19h45', ngày 17/3/2020

.
.
.
.