Bản tin thời sự 19h45', ngày 16/3/2020

.
Thời sự truyền hình: 16/03/2020 23:16
.
.

Bản tin thời sự 19h45', ngày 16/3/2020

.
.
.
.