Bản tin thời sự 19h45', ngày 15/3/2020

.
Thời sự truyền hình: 15/03/2020 20:11
.
.

Bản tin thời sự ngày 15/03/2020 Trung tâm Truyền thông Quảng Ninh.

 
.
.
.
.