Bản tin thời sự 19h45' ngày 14/3/2020

.
Thời sự truyền hình: 14/03/2020 22:45
.
.

Bản tin thời sự 19h45' ngày 14/03/2020 

.
.
.
.