Bản tin thời sự 19h45', ngày 13/3/2020

.
Thời sự truyền hình: 13/03/2020 21:28
.
.

Bản tin thời sự 19h45', ngày 13/3/2020

.
.
.
.