Bản tin thời sự 19h45', ngày 10/3/2020

.
Thời sự truyền hình: 10/03/2020 22:58
.
.

Bản tin thời sự 19h45', ngày 10/3/2020

 

.
.
.
.