Bản tin thời sự 19h45', ngày 7/2/2020

.
Thời sự truyền hình: 07/02/2020 20:22
.
.

Bản tin thời sự 19h45' ngày 7/2/2020

.
.
.
.