Bản tin thời sự 19h45' ngày 23/01/2020

.
Thời sự truyền hình: 23/01/2020 22:09
.
.
Bản tin thời sự ngày 23/01/2020 Trung tâm Truyền thông Quảng Ninh
.
.
.
.