Bản tin thời sự 19h45' ngày 16/01/2020

.
Thời sự truyền hình: 16/01/2020 21:00
.
.
Bản tin thời sự ngày 16/01/2020 Trung tâm Truyền thông Quảng Ninh

 

.
.
.
.