Bản tin thời sự 19h45', ngày 13/01/2020

.
Thời sự truyền hình: 13/01/2020 20:22
.
.

Bản tin thời sự 19h45', ngày 13/01/2020

.
.
.
.