Bản tin thời sự 19h45' ngày 4/12/2019

.
Thời sự truyền hình: 04/12/2019 20:04
.
.

Bản tin thời sự 19h45' ngày 04/12/2019

.
.
.
.