Bản tin thời sự 19h45', ngày 18/12/2019

.
Thời sự truyền hình: 18/12/2019 21:16
.
.

Bản tin thời sự 19h45' ngày 18/12/2019

 

.
.
.
.