Bản tin thời sự 19 giờ 45 phút ngày 01/12/2019

.
Thời sự truyền hình: 01/12/2019 21:23
.
.

Bản tin thời sự 19h45' ngày 01/12/2019

 

.
.
.
.