Bản tin thời sự 19h45' ngày 10/11/2019

.
Thời sự truyền hình: 10/11/2019 21:10
.
.

Bản tin thời sự 19h45' ngày 10/11/2019

.
.
.
.