Bản tin thời sự 19h45' ngày 07/11/2019

.
Thời sự truyền hình: 07/11/2019 20:38
.
.

Bản tin thời sự ngày 07/11/2019 Trung tâm Truyền thông Quảng Ninh

 
.
.
.
.