Bản tin thời sự 19h45', ngày 12/10/2019

.
Thời sự truyền hình: 12/10/2019 21:20
.
.

Bản tin thời sự 19h45', ngày 12/10/2019

.
.
.
.