Bản tin thời sự Quảng Ninh 19h45' ngày 09/09/2019

.
Thời sự truyền hình: 09/09/2019 20:08
.
.

Bản tin thời sự 19h45' ngày 09/09/2019

.
.
.
.