Bản tin thời sự 19h45', ngày 30/9/2019

.
Thời sự truyền hình: 30/09/2019 20:12
.
.

Bản tin thời sự lúc 19h45', ngày 30/9/2019 của Trung tâm truyền thông Quảng Ninh

.
.
.
.